Intro : / Em / Em / Em / Em // Em G / D Em / G D / Em /

Som skibbruden kom jeg til et fattigt land,

 

Em                      H                 Em        H

 

hvor skabningen var nøgen og naiv.

 

        G                                    D

 

Man troede, jeg var solens hellige gesandt,

 

        Em                            Am

 

sendt for at mildne deres liv.

 

G                 D                Em

Mellemspil : / Em G / D Em / G D / Em /Min første gerning for landets vel
var at samle mig en stor og mægtig hær.
Ved hjælp af krudtet jeg kunne lave selv,
fik jeg et uovervindeligt militær.
Min næste gerning var at føre krig,
bemægtigede mig endnu mere land.
Hæder og magt gjorde mig rig.
Jeg blev underverdens største mand. 
Min tredje gerning var at sikre min magt ;
befæste styret i den rette ånd.
ved rædselsregimente blev verden underlagt,
og kunne holdes i min hule i min hånd.
Mellemspil : / Em G / D Em / C G / D / Em Am / Em Am / C G / D / C G / D / H /Men ingen kan betvinge et folk i evighed
vinde hele verden ved krig.
før jeg vidste af det havde et oprør slået ned
og gjort en ende på mit monarki.
Mellemspil : / G D / Em D / C G / D / C G / D / C G / D /Ved forsynets hjælp slap jeg levende bort
og kom til Norge hvor jeg søgte ly.
Jeg der før var kejser, måtte lide den tort
at blive klokker i min fødeby.
Outro : / Em G / D Am / Em / Em // Rit...........

 

 

Leif Monnerup : Tekst / Musik  
Niels Klims Underjordiske Rejse
Forside > CD : Gadens Galleri > CD : Askefis > Verdens Erobreren

Verdens Erobreren