Forside > CD : Askefis > Originale tekster > Ægteskab og kvinder

Ægteskab og kvinder

Du spørger mig kiære Ven, hvordan det Fruentimmer skulde være qvalificeret, som jeg vilde ønske mig til Hustrue.Jeg vilde ikke, at hun skulle være for meget grim, ej heller for meget kiøn : thi jeg kunde faae Afskye for den grimme, og den kiønne kunne fatte Afskye for mig. 

Jeg vilde ikke have een , som er bemidlet , ej heller een som er for meget fattig : thi den første kunde blive mig for myndig, og den sidste vilde blive mig til Byrde.

Min tilkommende Hustrue maa ej være formeget frugtbar, ej heller for meget ufrugtbar : thi de eene vilde giøre Skaar i min Reputation ( omdømme ), og give anledning til at tvivle om min Capacitet (duelighed som mand).

Jeg vilde ikke have een som er klog, ej heller gal : thi den første vilde regiere, og den sidste vilde blive vanskelig at lade sig regiere.

Kort at sige : jeg vil have saadan Hustrue , som neppe er at finde ; det er at sige : jeg vil ikke gifte mig.

Fabel nummer 81                                                                                                      Ludvig Holberg